Slovníček pojmů

Jazyk Novo velto

Milí čtenáři,

V knize Gabrielova cesta je možné se na vícero místech dočíst o tom, že hlavní hrdinové, ač pochází z různých zemí budoucího světa, hovoří spolu bez větších těžkostí jazykem, který jim umožňuje komunikovat a tím prožívat v plném, vzájemném porozumění všechna dobrodružství.

Tímto jazykem je Nový světový jazyk, jenž bude v budoucích časech na zemi pomáhajícím pro domluvu a porozumění mezi lidmi jednotlivých národů.

Abyste tak měli malý předstih před ostatními, chceme vám v této části přinášet něco bližšího o tomto budoucím světovém jazyce.

Slovíčka, gramatika, úryvky z dialogů hrdinů knihy v Novo velto lengva – novém světovém jazyce – to vše budete moci postupně nacházet právě v této části stránek.

Zde – gramatika (1.část)

SLOVESO BÝT

Pro vystižení slovesa být v případě člověka se používá sloveso imi-být
im imis byl jsem ši imas ona je li imos on bude

ni imus
budeme-li idi imu ty buď (stř.rod)

Sloveso být pro neživotné a životné věci (kromě člověka) se vyjadřuje jako esti
estis bylo estas je estos bude

estu
bude! estus bude-li

V případě přítomného času - estos - je, je možné používat zkrácené is jako je.

Použití is však musí ve větě mít logiku vyplývající z celého kontextu. Is je také možné použít v běžném hovoru pro označení ukazovacího zájmena je i v případě lidí. V tomto případě pak is nahrazuje původní imas - ale stejně také jako v případě estas jej lze používat pouze v přítomném čase.V minulém nebo budoucím čase ukazovací zájmeno je - is není možné používat.
V takovém případě se vždy automaticky používá
imis-byl/la/l imos-bude

příklad:
li imis
on byl tio estis to bylo
li imas/is
on je tio estas/is to je
li imos
on bude tio estos to bude